Welkom bij IMPULZE

Uw HR Ondersteuner

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van coaching, outplacement en re-integratie zijn we in staat om op uw vraag in te spelen.

Re-integratie

Als er sprake is van lang-durige arbeidsongeschiktheid en er voor uw medewerker geen passend werk binnen uw bedrijf beschikbaar is, dan moet er naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht.

Outplacement

Bij een reorganisatie, onoplosbaar conflict of carrièremove kunnen u en uw medewerker besluiten om outplacement in te zetten. Het recht op outplacement wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of vaststellingsovereenkomst.

Loopbaan

Het begeleiden van uw medewerkers in hun loopbaan met een hulpvraag, bij obstakels of koersbepaling op hun werk of in hun carrière. Loopbaanbegeleiding gaat over ambities, talenten, vaardigheden en drijfveren én over het vinden van werk dat daarbij past.

Coaching

Onze gerichte coaching leidt tot vergroting van de persoonlijke effectiviteit van uw medewerkers. De focus ligt hierbij op de vraag wat zij nodig hebben, wat zij daarvan al beschikbaar hebben en/of welke stappen nog kunnen/moeten worden gezet.

PGB Begeleiding 

Het helpen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische en/of fysieke problemen, of andere problematieken met als doel hen zelfredzamer te maken in de samenleving.   

Hoe gaan we te werk?

Onze dienstverlening kent een modulaire opzet, zodat we flexibel kunnen inspelen op datgene wat uw medewerker nodig heeft. Niet meer en niet minder! Bovendien bevordert deze opzet de uitwisselbaarheid van onze diensten.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin uw medewerkers productief, gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven werken.

Hoe maakt u dit tot een succes?

Huur ons in

We horen graag van u! Neem contact op en ontdek wat we voor u kunnen doen.