Welkom

Welkom op de site van IMPULZE!

De bedrijfsnaam IMPULZE is afgeleid van het woord “impuls” dat synoniem staat voor prikkel en stimulans. De laatste twee letters “ze” hebben betrekking op het individu ofwel de ik-persoon, gesymboliseerd door de “i” in het logo dat is vormgegeven als een personage. De letters “ze” staan voor zelfstandig, zelfredzaam, zelfvertrouwen, zelfontwikkeling, kortom: luister naar jezelf!

IMPULZE, het bedrijf bij uitstek dat meedenkt in uw re-integratie- en HRM-vraagstukken door inzet van training, (om)scholing, coaching en advies, waarbij wij uitgaan van wat mens en organisatie al in zich hebben om vervolgens richting en sturing te kunnen geven aan het bewustwordingsproces.

Wij staan voor maatwerk, ofwel onze interventies worden op uw persoonlijke wensen afgestemd. Onze jarenlange ervaring op het gebied van personeel, organisatie en sociale zekerheid vergemakkelijkt het om op uw vraag in te spelen.

Vrijblijvend kunt u informatie inwinnen via de contact- en tipspagina, rechtsboven op onze site.

De aanpak van IMPULZE is recht door zee, maar is altijd gebaseerd op respect en vertrouwen.

We hopen u snel als klant te mogen begroeten,

erwin_16 Het team van IMPULZE


erwin_16-copy-1 Erwin Smolders